Vertical

de Horia Pop

Gânduri de eliberare

Vreau s? evadez. Vreau s? cred c? orice început are ?i un sfâr?it. Vreau s? uit de mine. Vreau o amnezie. Vreau ca totul s? fie un co?mar, o crea?ie a r?ului din mine, a gândurillor negre. Vreau ca mâine când m? voi trezi s? nu simt nimic. S? nu îmi vin? în minte nimic, s? nu îmi tresar? inima deloc, s? nu simt nimic. Da, asta e: vreau o iluzie. Vreau un final fericit, m?car pentru o secunda. Vreau ca lumina cerului s? bat? ?i pe strada mea. Vreau s? cred c? Pa?tele asta e un început al finalului. Vreau ca El s? îmi dea taria de care am nevoie s? o duc mai departe. Vreau ca lacrima din ochi s? nu mai cad?, sâ stea acolo. Vreau s? nu fiu în negru pe interior. Vreau ca furia din mine s? nu mai existe. Vreau s? îmi cer iertare pentru ce am facut, pentru ce nu am f?cut ?i pentru ce puteam s? fac ?i nu am f?cut. Vreau s? fiu fericit. Vreau asta atât de mult precut vreau ca tu s? fi fericit. Vreau ca fericirea mea s? dureze m?car o clip?. Vreau s? plec ?i s? nu ?tiu unde. Vreau s? cred c? nu sunt singur. Vreau s? strig ?i s? nu mai simt nimic.

Vreau s? uit cine sunt…

Înainte de Pa?ti…

of, Doamne, câte pozne nu am f?cut eu înaintea s?rb?torilor… cele mai multe ajungeau s? fie iremediabile. s?rbatoarea mea favorit? e Cr?ciunul, dar asta nu ma impiedicat s? o fac lat? ori de câte ori am avut ocazia ?i Pa?tile nu f?ceau excep?ie.

[…]

îmi aduc aminte c? eram mic, probabil patru, cinci ani?ori. eram la bunici. în una din camere exista o oglinda mare de tot, parc? rupt? în trei buc??i s? te po?i vedea cu o singura miscare de ochi din toate p?r?ile numai din spate nu. obi?nuiam s? îi pândesc pe cei dragi ?i s? îi v?d cum se piapt?n? sau cum î?i taie din p?r. cred c? mama mea era protagonista dupa care nu clipeam. cu o s?pt?mân? înainte de Pa?ti m? furi?ez în camera cu oglind?. cu o stâng?cie aparent? reu?esc s? strâng în mân? mo?ul de pe frunte ?i f?ra s? clipesc m? trezesc cu bucata de p?r în mân?. reu?isem s? folosesc foarfeca, dar nu cum ar fi trebuit. Pa?tile au reu?it s? m? prind? mai “frumosc” ca oricând. toat? lumea se uita la mine ca la felul trei?pe.

[…]

era duminic? dupa-mas?, mai exact Duminica Floriilor. tocmai ajunsesem la Cluj. cred c? aveam vreo opt-nou? ani. reu?esc „s? fug” de acas? ?i s? m? înh?itez cu nebunii de la bloc. ??tia erau vai de mama lor. ?tiau fotbal, fotbal ?i bineîn?eles… fotbal. cum eram mic ?i neînsemnat (f?r? rela?ii printre ?ia mai mari) m? puneau s? stau poart?. nu am avut multe de ap?rat. începusem s? m? pricep, doar nu eram prima dat? în poart?. reu?isem s? apar ceva. asta era ?i bine dar ?i r?u. bine de echip? ?i r?u de mine, c? nu prindeam s? joc pe teren. îmi aduc aminte parc? ?i acum mingea ce se apropie cu putere de p?ntecul meu. eram pregatit s? o prind. aveam mâinile deschise. atât de deschise c? mingea reu?e?te s? m? loveasc? în degetul mare de la mâna dreapt? ?i s? mi-l dea peste antebra?. atât de tare fusese ?utul c? o durere cumplit? ma cuprinse imediat. dup? lungi deliber?ri m? hot?rasc: m? duc s? le spun alor mei… seara m? prinde la urgen??. verdictul e clar: trebuie pus? toat? mân? în ghips (tot antebra?ul). a trebuit s? stau cu mâna în ghips pân? dup? Pa?ti. evident c? de Pa?ti am fost întrebat în sus ?i în jos pân? ?i de oameni pe care nu îi cuno?team ce am p??it.

multe n?zbâtii am mai reu?it ?i eu s? fac… anul ?sta nu „am planificat” nimic.

Pa?te fericit!!!

ou-de-paste.jpg

În bra?e mele

 atunci c?nd strângi un om în bra?e ?i îl iube?ti se zice ca po?i s? îi sim?i sufletul.

 

a?a o fi?

 

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=QlLTjXfNMYg]

Incomplet

De curând discutam cu tat?l meu despre scopul omului în via??. ?tiam r?spunsul. Vroiam s? îl aud de la el. Vroiam mai mult decât r?spunsul la care m? a?teptam. Fiind n?scut în familie de ortodoc?i r?spunsul a fost la obiect: mântuirea, mântuirea sufletului… Era exact r?spunsul la care m? a?teptam. Vroiam mai mult de la tat?l meu, de?i sim?eam c? nu va putea s? îmi dea exact un r?spuns care s? m? mul?umeasc?. A început s? îmi explice cum e cu mântuirea sufletului, cu via?a pe care o prime?ti drept dar de la Dumnezeu pentru a o dobândi pe cea de dincolo, nevoia de a crede în via?a de apoi, de a face fapte bune… Repet, ?tiam c? va r?spunde astfel. C?utam un r?spuns de la tat?l meu ?i nici eu nici el nu ?tiam exact ce sa imi r?spund? pentru ca eu s? nu mai insist. Am reluat întrebarea de câteva ori pentru a încerca s? aflu altceva decât ?tiam. M? intriga faptul c? nu se poate s? fie doar atât. Mi se p?rea prea pu?in… Mi s-a r?spuns c? nu e chiar a?a simplu. Am ramas îngândurat cu ochii fixa?i pe un mobilier ?i meditam la ce am întrebat ?i de ce m? a?teptam s? primesc un r?spuns altfel de cum îl ?tiam eu…
Mi-am amintit ce sim?eam în clipele acelea. Ce durere sufleteasc?. Ce gol pe interior. Revin la ce am fost: incomplet. Nu cred c? scopul omului e doar s? se mântuiasc?. Nu poate s? fie doar asta. Nu se poate s? tr?ie?ti toat? via?a într-o durere sufleteasc? s? te rupi pentru cei dragi, pentru cei din jurul t?u, s? nu dai doi bani pe tine ?i mai apoi s? te mântuie?ti. Nu e corect. Nu po?i s? treci prin via?? a?a u?or ?i s? mori atât de simplu far? s? dai ceva în schimb. La ce folos altfel?
Sunt incomplet. A?a am fost mereu. De?i mai toat? via?a mea am fost destul de s?n?tos am sim?it trupul meu alterat ?i sufletul plângând. Nu pot s? îmi dau seama exact de ce. Poate c? a?a m-am n?scut eu. Poate c? a?a ne na?tem to?i. Poate c? fericirea omului înseamn? s? fii complet. S? sim?i c? nu vrei s? schimbi nimic, s? crezi c? lumea se învârte în jurul t?u ?i doar al t?u pentru c? tu e?ti fericit, iar restul nu conteaz?. Am considerat toata via?a mea c? fericirea depinde de fiin?a aceea care m-ar face s? vibrez s? simt c? exist, s? m? simt c? respir cu adev?rat.
Nu poate s? fie doar mântuirea scopul omului de când se na?te. Nu are cum s? fie doar asta. Golul din suflet ar face pe acesta s? plâng? oriunde s-ar afla. Nu ar putea s? stea la locul lui. Via?a asta e mult mai mult decât s? o gase?ti pe urmatoarea. E mai mult decât atât. E instrumentul de a g?si perfec?iunea sufleteasc?, de a fi viu, de a fi complet, de a fi fericit.
Pledez pentru iubire. Pentru omul de lâng? tine, care te face mai complet decat ai fost vreodat?. Pentru lupta sufletului lui. Pledez pentru fericire.

M? numesc Horia ?i sunt incomplet.

pentru Genoveva…
f?r? tine sunt incomplet.

pescui?i?

iat? un mod simplu de rela?are pentru unii dintre noi.

de ce s? nu po?i face asta ?i atunci când e?ti în fa?a calculatorului?

🙂

banug-bgt2.jpg

 

roti?e, roti?e…

am realizat de azi diminea?? un wallpaper de care sunt foarte mândru.

cred ca e cel mai bun wallpaper pe care l-am facut cu mâna mea.

enjoy!

„ roti?e, roti?e…”

walll.jpg

 

în propor?ie de 98% este crea?ia mea ?i am avut la baz? un tutorial pe care l-am vizitat mai demult.

mai avem?

un prieten m-a rugat în mijloc de noapte s? îi fac un wallpaper 🙂 , evident c? produsul îi poart? numele: sergiu.

 sergiu

România. EU. te iubesc!

istoria se face în zilele noastre. incredibil dar adevarat.

de mâine suntem cet??eni europeni.

cine ar fi crezut acum 17 ani c? e posibil?

p?cat c? se întâmpl? acum ?i c? nu a fost s? fie mai devreme.

e moment istoric de bucurie ?i veselie.

s?rb?tori?i români ?i v? bucura?i pentru ca eroii de la revolu?ie

se bucur? de acolo de unde sunt.

noi tr?im azi, pentru ce au luptat ?i au murit ei la revolu?ie!

An nou fericit! 

ue_2007.PNG

 

mail

în sfâr?it am f?cut un clean general la mailul de pe yahoo, nu de alta dar dep??eam 1gb 🙂

 

email-logo.jpg

autopres

am aflat c? e vorba de o firm? care te pl?te?te ca s? îi la?i s? fac? reclam? pe ma?ina ta. (asta era una din ideile mai vechi de ale unui amic de al meu 🙂  )  potul cel mare la ma?in? nou? e vorba de 15o euro/lun?. am în?eles c? au ?i ceva parteneriate cu Volkswagen ?i Opel, prin care dac? cumperi ma?in? nou? ?i o la?i s? o decoreye autopres cic? î?i pl?tesc ei rata la leasing.

toate bune ?i frumoase pân? am aflat clauzele din contract.

sunt foarte protectoare pentru autopres.

ex: trebuie s? faci zilnic cel pu?in 30km (exclus duminici ?i sarb?tori). un calcul minimal arat? c? dac? faci exact 30km zilnic conform clauzei realizezi 720km/lun?. ceea ce înseamn? la un model cielo daewoo (7.5l/100km consum mediu) circa 540 lei ?i eu iau banii a?tia de la autopres daca euro ajunge la 3.6 lei=> caz nefavorabil.

din cate am studiat eu recomand aceast? ofert? celor care au ma?in? cu consum redus ?i care circul? cu scop lucrativ ?i pentru a compensa din pierderile lunare cu ma?ina apeleaz? la a?a ceva.