╬nainte de Pa?ti…

de Horia

of, Doamne, câte pozne nu am f?cut eu înaintea s?rb?torilor… cele mai multe ajungeau s? fie iremediabile. s?rbatoarea mea favorit? e Cr?ciunul, dar asta nu ma impiedicat s? o fac lat? ori de câte ori am avut ocazia ?i Pa?tile nu f?ceau excep?ie.

[…]

îmi aduc aminte c? eram mic, probabil patru, cinci ani?ori. eram la bunici. în una din camere exista o oglinda mare de tot, parc? rupt? în trei buc??i s? te po?i vedea cu o singura miscare de ochi din toate p?r?ile numai din spate nu. obi?nuiam s? îi pândesc pe cei dragi ?i s? îi v?d cum se piapt?n? sau cum î?i taie din p?r. cred c? mama mea era protagonista dupa care nu clipeam. cu o s?pt?mân? înainte de Pa?ti m? furi?ez în camera cu oglind?. cu o stâng?cie aparent? reu?esc s? strâng în mân? mo?ul de pe frunte ?i f?ra s? clipesc m? trezesc cu bucata de p?r în mân?. reu?isem s? folosesc foarfeca, dar nu cum ar fi trebuit. Pa?tile au reu?it s? m? prind? mai “frumosc” ca oricând. toat? lumea se uita la mine ca la felul trei?pe.

[…]

era duminic? dupa-mas?, mai exact Duminica Floriilor. tocmai ajunsesem la Cluj. cred c? aveam vreo opt-nou? ani. reu?esc „s? fug” de acas? ?i s? m? înh?itez cu nebunii de la bloc. ??tia erau vai de mama lor. ?tiau fotbal, fotbal ?i bineîn?eles… fotbal. cum eram mic ?i neînsemnat (f?r? rela?ii printre ?ia mai mari) m? puneau s? stau poart?. nu am avut multe de ap?rat. începusem s? m? pricep, doar nu eram prima dat? în poart?. reu?isem s? apar ceva. asta era ?i bine dar ?i r?u. bine de echip? ?i r?u de mine, c? nu prindeam s? joc pe teren. îmi aduc aminte parc? ?i acum mingea ce se apropie cu putere de p?ntecul meu. eram pregatit s? o prind. aveam mâinile deschise. atât de deschise c? mingea reu?e?te s? m? loveasc? în degetul mare de la mâna dreapt? ?i s? mi-l dea peste antebra?. atât de tare fusese ?utul c? o durere cumplit? ma cuprinse imediat. dup? lungi deliber?ri m? hot?rasc: m? duc s? le spun alor mei… seara m? prinde la urgen??. verdictul e clar: trebuie pus? toat? mân? în ghips (tot antebra?ul). a trebuit s? stau cu mâna în ghips pân? dup? Pa?ti. evident c? de Pa?ti am fost întrebat în sus ?i în jos pân? ?i de oameni pe care nu îi cuno?team ce am p??it.

multe n?zbâtii am mai reu?it ?i eu s? fac… anul ?sta nu „am planificat” nimic.

Pa?te fericit!!!

ou-de-paste.jpg